Eis Aprikosen 4.6L Vegan Bruno Gelato

Speiseeis mit Aprikose (18,5%)