Mascarpone 2kg Goldsteig

Mascarpone - Frischkäse, 87% Fett i.Tr.